Below is the press release in Dutch and English

Martin


Veldhoven

kort geding door organisatie

persverklaring

De conferentie is conform besluit van gisterenavond nog steeds verboden, met de organisatie en Koningshof kijken we nu naar werkbare oplossingen voor de situatie van de op dit moment aanwezige gasten. De organisatie heeft aangegeven het niet eens te zijn met het besluit om de conferentie stop te zetten. Dit hebben zij vrijdagochtend bekrachtigd door een kort geding aan te spannen tegen het besluit. We hebben van dit kort geding kennis genomen en gaan dit nu voorbereiden.

Dit kort geding dient vanmiddag 14.00 uur in ’s-Hertogenbosch

press release

Preliminary injunction

The conference is in line with the decision, made yesterday evening, still prohibited. Together with the organization and Koningshof, we are looking at workable solutions to the situation of the guests, present at this time. The organization has indicated it does not agree with the decision to stop the conference. This they have ratified Friday morning by filing a lawsuit against the decision, a so called Preliminary injunction. We have noted this fact  and start preparing now.

Proceedings this afternoon 14:00 in ‘s-Hertogenbosch


Above is the translation as received. Below is an improved translation

In line with the decision made yesterday evening, the conference is still prohibited. Together with the organisation and the location (Koningshof) we are now looking at workable solutions for the situation of the guests who are currently present. The organisation has indicated that it does not agree with the decision to stop the conference. Therefore, they have taken the decision to start a lawsuit against the decision, a so-called preliminary injunction. We have been notified of this preliminary injunction and are preparing this now. The preliminary injunction will proceed this afternoon at 14:00 in ‘S-Hertogenbosch (a city in the Netherlands in the same province as Veldhoven)